martes, 24 de abril de 2012

FASE 3: FASE DE FORMACIÓ


FASE 3 :    FORMACIÓ                  DATA:    23-4 AL 31-5          HORES:  4HORES LA SETMANA
Objectius: Fer el seguiment en l’àmbit escolar dels alumnes escollits que assisteixen al centre. També fer el seguiment en les sessions al centre privat. Anàlisi de les necessitats individuals, la intervenció que es practica, estratègies de diagnòstic i possibles aspectes de prevenció a tenir presents. Anàlisi del context.
Destinataris: Psicopedagoga, mestres de l’escola, famílies, alumnes, jo...
ACTIVITATS I CONTINGUTS
  1. Sessions de treball i seguiment al context escolar i al centre de Practiques.
  2. Enregistrar cada cas en funció del tipus de necessitat, la intervenció que es practica, les dificultats del procés de treball,,,
  3. Aprofundiment de les característiques de les NEE aparegudes i consensuades.
  4. Anàlisi de la tasca i les funcions de la psicopedagoga.
  5. Sessions presencials al centre MARAGDA.
INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES
  1. Creació de diversos documents on es reculli la informació obtinguda. Anotació d’aspectes observats, consideracions...en el diari de pràctiques. Diàleg i intercanvi amb la tutora.
INDICADORS D’AVALUACIÓ
1. Qüestionar-me a mi mateixa a mesura que cerco la informació i em formo si el que vaig fent va amb consonància amb el meu objectiu inicial i les meves intencions. Seguiment per part de la tutora i intercanvi constructiu.


Amb il·lusió i moltes ganes m'endinso en la fase 3 de les meves pràctiques. Espero que sigui tant satisfactòria i amena com l'anterior que m'ha servit de molt. Estic agraïda del suport i recolzament que estic rebent, així com tot l'aprenentatge que vaig construint.

No hay comentarios:

Publicar un comentario