martes, 3 de abril de 2012

DESCRIPCIÓ DEL TEMA DEL PROJECTE


Evidentment la relació entre el Pràcticum II i el projecte que es presenta en aquest treball tenen molta relació per l’interès que suscita en mi la feina del psicopedagog. Aprendre sobre les funcions que ha de realitzar en un centre, sobre la relació que ha de tenir amb els altres professionals, igual que amb els alumnes i les famílies dels alumnes amb les que ha de treballar. D’altra banda, per a mi el fet de cursar aquestes pràctiques suposa també el descobriment d’una forma de treballar diferent a la del docent.
La motivació per a realitzar el Pràcticum II al centre MARAGDA ha estat  la reflexió i les ganes de veure la mateixa realitat educativa des d’una altra vessant. El fet de treballar com a mestra d’infantil a una escola on alguns alumnes assisteixen al centre, des de fa uns quants anys, fa que la perspectiva meva vagi cap en donar un pas més, formant-me teòricament i a nivell pràctic i fer un visionat general de la realitat de les necessitats educatives que sorgeixen a l’etapa d’Infantil.
El tema objectiu d’aquest projecte es centra en el replantejament de l’atenció a la diversitat i la resposta ajustada i diversa que es dóna a aquesta diversitat, i com exemple com es a mostra en l’etapa d’infantil. Les pràctiques coincideixin en part del segon i tercer trimestre del curs escolar, la meva intervenció principal anirà enfocada cap a l’observació,  la participació i col·laboració en promoure un nou pla d’atenció a la diversitat i en la inclusió escolar dels alumnes de nova incorporació, alumnes d’ infantil amb necessitats educatives diverses...

No hay comentarios:

Publicar un comentario