martes, 3 de abril de 2012

INICIEM LES PRÀCTIQUES

FASE 1 :  PRESA DE CONTACTE AMB LA INSTITUCIÓ ESCOLAR I AMB EL CENTRE MARAGDA                                            DATA:   2-4-12                   HORES: 2H
Objectius: Exposar el meu projecte de Pràctiques. Intercanvi sobre les tasques que es desenvolupen en el centre. Traspàs de les funcions del psicopedagog i la intervenció dins el centre privat i les repercussions en la comunitat familiar i educativa. Exposició i confecció d’un horari de treball conjunt.
Destinataris/àries: Personal del centre, la tutora de Practiques i jo.
ACTIVITATS I CONTINGUTS
  1. Primers contactes via personal i intercanvi de malis i telèfons de contacte.
  2. Entrevista amb la coordinadora i psicopedagoga del centre  per conèixer l’organització del centre, a trets generals conèixer el funcionament, les finalitats, els àmbits.. I per un traspàs marcat dels interessos comuns i l’exposició de les intencionalitats en funció del plantejament inicial d’aquest projecte.
  3. Planificació conjunta de les meves pràctiques.
INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES
  1. Anotació de dades importants i/o aspectes a considerar. Anotacions a tenir en compte i aspectes a treballar.
INDICADORS D’AVALUACIÓ
  1. Enregistrament de les observacions a una llibreta. Dates marcades a l’agenda.  Plantejament de les trobades.


Bufff... quants de nervis acomulats abans de començar les pràctiques. A la meva panxa hi havia aquell "rau rau" típic que apareix quan un comença una cosa nova o fa quelcom que ens posa a prova. LA veritat es que quan vaig arribar al centre em vaig sentir com a casa. La psicopedagoga i l'equip em van acollir i entauldes amb un cafe vaig començar la meva exposició d'interessos i vam debatre diversos aspectes tot fent un intercanvi d'allò més positiu d'aspectes actuals i que van en relació a l'interès del tema del meu pràcticum. Vaig conèixer el funcionament del centre, vaig veure quines een les funcions del psicopedagog i vam acordar pautes de treball. Quines ganes de començar i a la vegada quina feinada que m'espera...sort que amb ganes i il·lusió tot segueix endavant! Puc dir que la FASE 1 queda superada i amb bona nota! Espero aprendre i gaudir molt!

No hay comentarios:

Publicar un comentario