martes, 24 de abril de 2012

VALORACIÓ DE LA PRIMERA FASE

Aquesta fase ha estat molt interessant ja que he entrat de ple en les pràctiques pròpiament dites. Els primers dies, vaig fer tota una recollida d’informació sobre l’alumnat de l’escola i que assisteix al centre que em va portar més temps del que havia previst ja que era molta informació a revisar. Tota aquesta revisió ha estat debatuda i concensuada amb la tutora de pràctiques en tot moment.
Pel que fa al document sobre el Pla d’atenció a la diversitat no existia com a tal, tot el que feia referència estava inclòs en els diferents apartats tant de PE com en el PCC: un Pla específic per l’alumnat amb NESE un Pla de d’interculturalitat i un Pla d’aprenentatge d’habilitats socials.
Les primeres observacions a les aules d’infantil van venir determinades pel meu coneixement com a mestra que treballo en el mateix cicle i conec a tot l’alumnat directa o indirectament en aquestes alçades de curs i directament amb les observacions constants a l’hora de l’esbarjo.
Tinc allò que necessito i estic enfilant aspectes relacionats amb les dificultats/necessitats que apareixen ja en aquestes primeres edats per una bona intervenció. Vaig una valoració molt positiva i a la vegada estic molt agraïda i satisfeta de le feina que estic fent així com per part del recolzament del centre escolar i del centre MARAGDA. Hi ha un equip molt cohesionat i amb aptituts professionals al meu parè exemplars! Segueixo endavant ben entusiasmada!

No hay comentarios:

Publicar un comentario