martes, 3 de abril de 2012

FASE 2: RECOLLIDA D'INFORMACIÓ I VALORACIÓ INICIAL

FASE 2 : RECOLLIDA D’INFORMACIÓ I VALORACIÓ INICIAL.                                                          DATA:    INICI 6-4-12 / 20-4-12               HORES: 10 H
Objectius: Recollida d’informació de l’alumnat de l’escola que assisteix al centre. Cerca de les necessitats individuals i fonamentació teòrica. Revisió del document sobre el Pla d’atenció a la diversitat. Anàlisi de les NEE dels alumnes dels quals treballaré. Lectura del pla d’Interculturalitat i el Pla d’habilitats socials. Observació dels alumnes a les aules.
Destinataris/àries: Alumnes d’Educació Infantil implicats i que assisteixen al centre, tutora de pràctiques, psicopedagoga de l’EAP, i jo.
ACTIVITATS I CONTINGUTS
  1. Assistència a les reunions per conèixer casos que es tracten en aquest moment. Conèixer quines són les fases a seguir i el paper de cada professional a les reunions.
  2. Creació d’un document on reculli totes les observacions i aspectes a tenir en compte dels alumnes d’educació Infantil objecte d’estudi.
  3. Creació d’un document amb fonamentació teòrica sobre les NEE que apareguin en els casos escollits amb possibles recursos, estratègies,diagnòstics...
INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES
  1. Anotacions en el diari de pràctiques. Creació de documents segons el tipus d’informació que necessito: Un document sobre les NEE més generals, un altre amb els aspectes a tenir en compte d’aquestes necessitats en l’àmbit educatiu, un altre amb aspectes de diagnòstic per a prevenir i intervenir, etc. Enregistrament de tota la informació en documents marc.
INDICADORS D’AVALUACIÓ
  1. Qüestionar-me a mi mateixa a mesura que cerco la informació si el que vaig fent concorda amb el què necessito. Comprovació de la informació a través del diàleg amb la tutora de pràctiques.


Aquests propers dies m'endinsaré amb aquesta segona fase. Tinc molt a fer, a veure, a apendre i a descobrir. Mentres també revisaré la bibliografia i buscaré informació util per desenvolupar la part més teòrica i que a la vegada em serveixi de formació pels casos que treballaré. Tinc pendent una reunió amb l'equip del centre. Espero sentir-me com una més...

No hay comentarios:

Publicar un comentario