lunes, 14 de mayo de 2012

OBSERVACIÓ A EDUCACIO INFANTIL

Això és un no parar però que genial és tot plegat!

En les
observacions a les aules d’infantil ens trobem en totes una metodologia de treball molt semblant: treball dels hàbits d’higiene i neteja, d’ordre social, de treball, de salut treballats de manera sistemàtica i rutinària i demanant cada vegada més autonomia a l’alumnat en funció de l’edat. En els hàbits socials cal remarcar el treball que es fa igual en totes les classes de reflexió i de presa de consciència per posar remei a actituds d’enuig entre iguals.
El fet de treballar en tots els nivells sense llibre dóna una personalització bastant motivadora als aprenentatges. L’ambientació constant dels espais pels treballs que l’alumnat fa dins i fora de l’aula fa que l’ambient sigui significatiu i alegre.
Es dedica una tarda setmanal en totes les aules al treball en racons d’aprenentatge i una altra per a treballar en racons de joc.
Totes les aules tenen repartides en sessions les dues mestres de suport per una millor atenció; cada grup rep 2 sessions setmanals. Per nivell tots els nivells tenen 1 sessió setmanal amb la mestra de suport que es destina a grups flexibles entre nivell, moment que s’aprofita per treballar per tallers en menor ràtio.

Davant aquestes problemàtiques he centrat les meves observacions amb els nens de les dos classes nouvinguts amb dificultats amb d’idioma i amb el cas del nen d’infantil 3 anys immadur i amb possible dèficit visual.

Dintre les
aules de 3 anys he observat el següent: o Un nena presenta una deficiència motriu. o Un nen amb dispersió. o Nens amb problemes de llenguatge. o Nens nouvinguts amb dificultats amb l’idioma. o Un nen immadur i amb possible dèficit visual. o Un nen amb aspectes autistics.


Sobre nens nouvinguts amb dificultats amb l’idioma he rebut la següent informació:
Aquests alumnes durant tot el primer període han rebut el tractament i l’atenció del període d’adaptació a l’escola amb tots els ajuts que es destinen a aquesta nova situació. Ara en aquest trimestre en què l’adaptació ja s’ha superat s’ha d’apostar per fer un tractament a aquesta diversitat d’alumnat donant-li una atenció més acurada. Cada setmana en un sessió setmanal desprès del pati la mestra de suport agafa aquests nens nouvinguts i els fa un treball més acurat d’atenció, en el moment que la resta dels nens dels grups restants estan fent racons de taula. Aquesta atenció es fa tant dins d’una aula d’infantil com en l’aula d’infantil polivalent com en els passadissos pati o vestíbul i serveis d’infantil. L’objectiu és treballar la comunicació, in situ, on tots els dies es genera i reforçar el vocabulari de manera significativa. Hi ha nens que de seguida reforcen el seu vocabulari i ja estan adaptats per tornar a l’aula.

He aprofundit també una mica sobre els casos citats anteriorment analitzant els possibles diagnòstics i procurant seguir la intervenció que s'està duent a terme. Encara hi estic posada! Hi ha feina per fer i molt aper aprendre!

No hay comentarios:

Publicar un comentario