lunes, 14 de mayo de 2012

FASE 4 I 5: OBSERVACIÓ I INTERCANVI


FASE 4 :   OBSERVACIÓ  METÒDICA I SISTEMÀTICA     DATA:      23-4 AL 15- 6   HORES: 3 H LA SETMANA
Objectius:Observació general de la metodologia de treball al cicle d’infantil per tal de constatar que es treballa de manera molt coordinada en quasi totes les àrees. Observacions a les aules de 3, 4 i 5 anys. Observació dels alumnes i de les metodologies dels docents. Observació dels casos escollits i de les necessitats que apareixen dins i fora de l’aula. Observació de les característiques i comportaments d’aquests infants per a prevenir les dificultats que presenten.
Destinataris/àries: Psicopedagoga, mestres d’aula, jo...
ACTIVITATS I CONTINGUTS
 1. Observació i recull constant de tot el què s’observa, es comenta, es parla, es veu...

INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES
1.                  Creació de documents d’enregistrament de les observacions. Taules comparatives de les observacions segons el context d’observació.
2.                  Intercanvi de les observacions amb la tutora.
2.  Anotacions en el diari de practiques.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
1. Comprovació de les observacions amb les expectatives i creences plantejades.
FASE 5 :       INTERCANVI D’INFORMACIÓ, DEFINIR ACORDS I ACTUACIÓ                                                           DATA:      25-4 AL 20-6                HORES:  3H LA SETMANA
Objectius: Passar a l’acció. Realització de diferents entrevistes a les tutores del centre escolar i al personal del centre respecte el tema de la diversitat. Revisió de documents de referència a la diversitat. Anàlisi de les necessitats reals del tractament de la diversitat. Assistència   a reunions  amb els familiars dels alumnes implicats.
Destinataris: alumnes seleccionats i les seves famílies, personal del centre MARAGDA i del centre educatiu, psicopedagoga de l’EAP del centre, jo...
ACTIVITATS I CONTINGUTS
1. Participar en les reunions. Elaboració de documents de recull, anàlisi, síntesi... Anàlisi del tractament a la diversitat, la diagnosi i la intervenció.
INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES
1.         Creació de documents d’enregistrament de les observacions. Taules comparatives de les observacions segons el context d’observació.
2.                  Intercanvi de les observacions amb la tutora.
3.   Anotacions en el diari de practiques.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
1. Seguiment per part de la tutora. Valoració del compliment dels objectius. Assoliment de tot el recull de la informació necessària...


Veig que el camí va passant, les ganes són les mateixes, la il·lusió no ha minvat, però si que reconec que hi ha petites pedretes que can saltar. Estic a mig camí veient la llum final. Cal començar a posar fil a l'agulla. Estic aprenent moltissim i em convé reflexionar i fer parades per recapitular tot el què estic posant a la maleta del bagatge! Val la pena mirar endavant!!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario